Vi erbjuder hjälp med

Upphandlingsstöd

Utifrån ett tydligt och klart förfrågningsunderlag hjälper vi dig att ta fram förslag på vilken eller vilka entreprenörer som är rätt för just ditt byggprojekt. Ofta uppkommer det frågor som vi kan svara på och informerar övriga anbudsgivare.

När vi mottagit anbuden så sammanställer vi dem och gör en översiktlig bild så att ni kan bedöma vad som blir mest fördelaktigt för er. Vi tar ofta in entreprenörerna på ett presentationsmöte där de får presentera sin modell. När vi tillsammans valt entreprenör kallar vi till ett upphandlingsmöte och där skrivs avtal med er och entreprenören.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.