Vi erbjuder hjälp med

Fastighetsutveckling

För att nå den fullständiga potentialen av en fastighet, för att skapa högre lönsamhet och ökade värden kan det behövas utveckling av fastigheten. Fastighetsutvecklingen kan innebära att bygga om, renovera eller bygga på fastigheten.

Vår rådgivning går genom hela processen från idéskede, genomförande och sedan till idrifttagande. Vid framtagandet av utvecklingsplaner ser vi till att både fastighetsägarens och samhällsekonomiska intressen uppfylls.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.