Vi erbjuder hjälp med

Projekteringsledning

Projekteringsledning handlar om ledarskap – att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen – och att värna om ett kreativt och positivt samarbetsklimat.

Projekteringsarbetet blir ofta unikt för varje projekt då entreprenadformen och kraven på handlingarnas utseende varierar. Dessutom gäller det att definiera och tolka beställarens behov. Ansvaret är stort och fallgroparna många och det krävs erfarenhet och kunskap för att se dem i ett tidigt skede.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.