Vi erbjuder hjälp med

Besiktning

Vi har besiktningsmän med stor erfarenhet inom byggentreprenad och entreprenadbesiktning.

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vilken mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar som kräver såväl tekniska som juridiska kunskaper.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.