Vi erbjuder hjälp med

Lokalanpassning

Vid en lokalförändring krävs det olika beslut, oftast på kort tid. Karlanders kan ge er det stöd som krävs. Vi tar fram en behovsanalys och en plan för hur arbetet skall genomföras. Vi kan sköta kontakterna med fastighetsägarna och om det behövs ombyggnation kan vi ha hand om den.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.