Karlanders

Företagsinformation och certifikat

Företags- och fakturainformation

Karlander Konsult AB
Org.nr 556651-7206
VAT.nr SE556651720601

Vi önskar att alla leverantörsfakturor skickas som PDF, en faktura per fil, till:
efakt.karlanderkonsult@devo.se

Pappersfakturor skickas per post till vår fakturaadress:
Karlander Konsult AB   
Fack 1566
FE 949
751 75 Uppsala 

 

Certifikat

ISO 9001: Kvalitetsarbete

Kvalitet handlar om att alla förstår och varje dag arbetar för att göra verksamheten bättre. Att vara certifierade enligt ISO 9001 innebär att vi aktivt arbetar med våra kvalitetsledningssystem och möjligheter till förbättring.

ISO 14001: Miljöarbete

Ett aktivt miljöarbete är idag inte bara en nödvändighet ur ett globalt, samhälleligt perspektiv utan också på en lokal verksamhetsnivå. Att vara certifierade enligt ISO 14001 innebär att vi har ett hållbart miljöarbete, som vi ständigt strävar efter att förbättra

TransQ

De leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverket.


Miljöpolicy

Karlanders bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor. Syftet med detta är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar vi trovärdighet och ett långsiktigt ansvarstagande gentemot kunder, leverantörer, medarbetare och det omgivande samhället.

Inom företaget finns en medvetenhet om att vår verksamhet påverkar omgivningen. Vi tar ansvar för och arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning, både på kort och lång sikt, genom att sätta upp tydliga miljömål. Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas. 

Miljöpolicyn och miljömålen ska vara förankrade hos alla medarbetare och ska genomsyra hela verksamheten. När vi arbetar med våra kunder föreslår vi, då det är möjligt, miljövänligare metod- och materialval. Vårt fokus är att projekten ska drivas av ett sunt miljötänk.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att våra kunder ska uppfatta Karlanders som synonymt med god kvalitet.

 • Alla våra åtaganden, aktiviteter och leveranser ska ses som uttryck för god kvalitet.
 • Våra kunders behov och krav ska uppfyllas efter bästa förmåga.
 • Våra kunders förväntningar på oss ska infrias.
 • Våra kunder ska alltid känna fullt förtroende för oss som samarbetspartner.
 • Våra medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter.
 • Våra medarbetare ska känna till vår kvalitetspolicy och vårt kvalitetsledningssystem.
 • Våra medarbetare ska bidra till att vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem ständigt förbättras.

CSR, Corporate Social Responsibility

Karlanders har tagit fram en handlingsplan för CSR – Corporate Social Responsibility, som säkerställer att vi arbetar aktivt med socialt arbete.

Vi stöttar den lokala marknaden genom att nyttja lokala produkter och tjänster.

Vi satsar på den unga generationen genom att medverka vid VARM; en årlig arbetsmarknadsmässa på Chalmers. Vi arbetar även med mentorskap, där yngre ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som kompetens bibehålles inom företaget.

Uppförandekod

Karlanders har tagit fram en uppförandekod som gäller för hela vår verksamhet. 

Arbetsmiljöpolicy

Karlanders har tagit fram en arbetsmiljöpolicy som gäller för hela vår verksamhet. 

Företags- och fakturainformation

Karlander Konsult AB
Org.nr 556651-7206
VAT.nr SE556651720601

Vi önskar att alla leverantörsfakturor skickas som PDF, en faktura per fil, till:
efakt.karlanderkonsult@devo.se

Pappersfakturor skickas per post till vår fakturaadress:
Karlander Konsult AB   
Fack 1566
FE 949
751 75 Uppsala 

Certifikat

ISO 9001: Kvalitetsarbete

Kvalitet handlar om att alla förstår och varje dag arbetar för att göra verksamheten bättre. Att vara certifierade enligt ISO 9001 innebär att vi aktivt arbetar med våra kvalitetsledningssystem och möjligheter till förbättring.

ISO 14001: Miljöarbete

Ett aktivt miljöarbete är idag inte bara en nödvändighet ur ett globalt, samhälleligt perspektiv utan också på en lokal verksamhetsnivå. Att vara certifierade enligt ISO 14001 innebär att vi har ett hållbart miljöarbete, som vi ständigt strävar efter att förbättra

TransQ

De leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverket.

Miljöpolicy

Karlanders bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor. Syftet med detta är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar vi trovärdighet och ett långsiktigt ansvarstagande gentemot kunder, leverantörer, medarbetare och det omgivande samhället.

Inom företaget finns en medvetenhet om att vår verksamhet påverkar omgivningen. Vi tar ansvar för och arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning, både på kort och lång sikt, genom att sätta upp tydliga miljömål. Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas. 

Miljöpolicyn och miljömålen ska vara förankrade hos alla medarbetare och ska genomsyra hela verksamheten. När vi arbetar med våra kunder föreslår vi, då det är möjligt, miljövänligare metod- och materialval. Vårt fokus är att projekten ska drivas av ett sunt miljötänk.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att våra kunder ska uppfatta Karlanders som synonymt med god kvalitet.

 • Alla våra åtaganden, aktiviteter och leveranser ska ses som uttryck för god kvalitet.
 • Våra kunders behov och krav ska uppfyllas efter bästa förmåga.
 • Våra kunders förväntningar på oss ska infrias.
 • Våra kunder ska alltid känna fullt förtroende för oss som samarbetspartner.
 • Våra medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter.
 • Våra medarbetare ska känna till vår kvalitetspolicy och vårt kvalitetsledningssystem.
 • Våra medarbetare ska bidra till att vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem ständigt förbättras.

CSR, Corporate Social Responsibility

Karlanders har tagit fram en handlingsplan för CSR – Corporate Social Responsibility, som säkerställer att vi arbetar aktivt med socialt arbete.

Vi stöttar den lokala marknaden genom att nyttja lokala produkter och tjänster.

Vi satsar på den unga generationen genom att medverka vid VARM; en årlig arbetsmarknadsmässa på Chalmers. Vi arbetar även med mentorskap, där yngre ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som kompetens bibehålles inom företaget.

Uppförandekod

Karlanders har tagit fram en uppförandekod som gäller för hela vår verksamhet. 

Arbetsmiljöpolicy

Karlanders har tagit fram en arbetsmiljöpolicy som gäller för hela vår verksamhet. 

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig?

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Världen omkring oss förändras ständigt, men för Karlanders är målet alltid detsamma. Våra ledord, Kunskap, Engagemang och Lojalitet, ger oss rätt förutsättningar för prestigelösa samarbeten.