Karlanders

Våra tjänster

Konsulter för både bygg- och anläggningsprojekt under samma tak

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter

Arbetsmiljö och BAS-P

KMA-samordnare ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Besiktning

Vi har besiktningsmän med stor erfarenhet inom byggentreprenad och entreprenadbesiktning.

Byggledning

Byggledarens uppgift är att samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter flyter smidigt.

Etableringssupport

Att etablera sig på den svenska byggmarknaden kräver kunskap om allt från myndighetskontakter till entreprenadjuridik.

Fastighetsutveckling

För att nå den fullständiga potentialen av en fastighet, för att skapa högre lönsamhet och ökade värden kan det behövas utveckling av fastigheten.

Förstudie

Vi vill kunna ge dig bra råd och lösningar som skapar hållbarhet både ekonomiskt och tekniskt för er.

Kalkyl

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs att det finns en genomarbetad kalkyl och en realistisk tidplan.

Kontrollansvarig

Vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska finnas en eller flera oberoende kontrollansvariga som bistår byggherren.

Lokalanpassning

Vid en lokalförändring krävs det olika beslut, oftast på kort tid. Karlanders kan ge er det stöd som krävs.

Projektadministration

Projektadministratörens roll är att koordinera och hjälpa projektteamet, framförallt assistera projektledaren.

Projektekonomi

Vid arbete i projekt finns det ett behov av att lägga stort fokus på projektets ekonomi.

Projekteringsledning

Ansvaret är stort och fallgroparna många och det krävs erfarenhet och kunskap för att se dem i ett tidigt skede.

Projektering ROT

Vi har lett många ROT-projekt såsom renovering av fasad, tak och balkong för att nämna några.

Projektledning

Vi samordnar och optimerar utförande, kostnader och tidplan för projekten.

Projektledningsstöd

Resursen arbetar som stöd till projektledare, specialister och förvaltningsledare.

Underhållsplanering

Med hjälp av underhållsplanen ser fastighetsägaren till att värna om fastighetsvärdet.

Upphandlingsstöd

Utifrån ett tydligt och klart förfrågningsunderlag hjälper vi dig att ta fram förslag på vilken eller vilka entreprenörer som är rätt för just ditt byggprojekt.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig?

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Världen omkring oss förändras ständigt, men för Karlanders är målet alltid detsamma. Våra ledord, Kunskap, Engagemang och Lojalitet, ger oss rätt förutsättningar för prestigelösa samarbeten.