Vi erbjuder hjälp med

Förstudie

I en förstudie tar vi först reda på vad du som fastighetsägare vill åstadkomma. Vad som är viktigt för er och vilka strategiska mål som finns för den specifika fastigheten eller fastighetsbeståndet. Sedan går vi in i detaljnivå, tar prover och gör tester för bättre planering och färre risker. Vi vill kunna ge dig bra råd och lösningar som skapar hållbarhet både ekonomiskt och tekniskt för er. Oftast finns det flera lösningar på ett bygg- eller fastighetsrelaterat problem.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.