Vi erbjuder hjälp med

Byggledning

Byggledarens uppgift är att samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter flyter smidigt. Byggledaren följer upp och bevakar tidplaner, kostnader och ser till att gällande miljö- och kvalitetsmål uppnås.

Vi arbetar utifrån kundens behov och kundens ledningssystem, om så krävs. Vi har byggledare med betongklass 1 certifiering.

Vi har konsulter för alla dina bygg- och anläggningsprojekt

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter.