Skepplanda simhall

Skepplanda simhall var i behov av upprustning av ett nytt vattenreningssystem. Simhallen har 800 – 1000 besökare per vecka och är den enda i kommunen.

 

Projektet upphandlades som en totalentreprenad för Ale kommun, med Enwa Badanläggningar som entreprenör.

 

Det nya systemet bygger på rening via sandfilter. Lösningen tillgodoser dagens kapacitet och krav på badvattenkvalité. Bytet medför en lägre energiförbrukning och förlänger simhallens livslängd.

 

Arbetet utfördes under sommaren 2019. Våra uppdrag har varit projekt- och byggledning.