Referensprojekt

Göteborgs Centralstation

Plattformstaken på Göteborgs Centralstation byggdes för ungefär 100 år sedan och var i behov av renovering. Dessutom behövdes en tillgänglighetsanpassning av plattformar.

Renoveringen utfördes sommaren 2019, med byggstart i mitten av juli och avslut i september, på uppdrag av Trafikverket.

På plattformen mellan spår 9 och 10 utfördes ett byte av betongfundament och limträpelare, vilket ökar pelarens livslängd. Dessutom byggdes en ny takkonstruktion. Av säkerhetsskäl har man även justerat plattformens lutning in mot mitten.

Taktila stråk har utförts längs med hela plattformen, som löper på ungefär 240 meter. I projektet ingick även en begränsad renovering av plattformen mellan spår 11 och 12.

Våra uppdrag har varit projekt- och byggledning, antikvarie samt kontrollansvarig.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.