Referensprojekt

Varbergstunneln

Projekt Varbergstunneln är en del av den utbyggnad till dubbelspårig järnväg som pågår utmed Västkustbanan. Utökningen innebär en stor lättnad för den hårt trafikerade sträckan Göteborg-Lund, som är en av de viktigaste sträckorna i Sverige. 

Högre kapacitet betyder kortare restider och att mer trafik kan flyttas från väg till järnväg. Detta innebär stora vinster för miljön. Idag är ca 85 % av Västkustbanan utbyggd. I och med Varbergstunneln blir större delen av Halland dubbelspårig.

Varbergstunneln består av 7,5 kilometer dubbelspår, varav tre går i tunnel under centrala Varberg. Stationsområdet får nedsänkta, öppna plattformar och en ny bangård. Tunneln kommer att leda till en bättre stadsmiljö, högre säkerhet och att fler människor får möjlighet att tågpendla. Flytten av befintlig bangård ger också möjlighet till en centralt belägen nybyggnation. Dessutom försvinner den barriär som bildades av det gamla spåret, vilket ger bättre kontakt mellan staden och havet.

Projekteringen startade 2013 och enligt tidplan öppnar Varbergstunneln för trafik 2024-12.

Våra uppdrag i projektet är byggledning, projektledning, projektadministration, projekteringsledning och entreprenadledning.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.