Sysslomansgatan BmSS

Sysslomansgatan BmSS-boende är en nybyggnation med sex lägenheter samt nödvändiga personal- och gemensamhetsutrymmen. Varje lägenhet har tillgång till en uteplats. För att bullernivåerna på uteplatserna ska bli acceptabla byggs också ett plank utmed Sysslomansgatan.

 

Entreprenadformen är genomförandeentreprenad. Projekteringen startades i augusti 2019 pågick under sex månader. Därefter skedde upphandling av entreprenör och en byggnation som beräknas ta ca 12 månader på uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg.

 

Byggnaden kommer uppföras i KL/CLT, korslimmat trä, med ett trätak av lättelement.

 

Vårt uppdrag i projektet är projektledning.