Referensprojekt

Sysslomansgatan BmSS

Sysslomansgatan BmSS-boende är en nybyggnation med sex lägenheter samt nödvändiga personal- och gemensamhetsutrymmen. Varje lägenhet har tillgång till en uteplats.

För att bullernivåerna på uteplatserna ska bli acceptabla byggs också ett plank utmed Sysslomansgatan.Entreprenadformen är genomförandeentreprenad. Projekteringen startades i augusti 2019 pågick under sex månader. Därefter skedde upphandling av entreprenör och en byggnation som beräknas ta ca 12 månader på uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg.

Byggnaden kommer uppföras i KL/CLT, korslimmat trä, med ett trätak av lättelement.

Vårt uppdrag i projektet är projektledning.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt