Referensprojekt

Marieholmsförbindelsen

Marieholmsförbindelsen byggs för att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs Hamn, industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg.

Förbindelsen består av Södra Marieholmsbron, en ny järnvägsbro över Göta älv och Marieholmstunneln; en ny vägtunnel under älven. I anslutning till tunneln byggs även två nya trafikplatser i flera plan.

ED1 Marieholmsunneln:
Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs som en sänktunnel under Göta älv, med syfte att ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet. Den ska öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs Hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 samt E20 via Partihallsförbindelsen. Tunneln byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktningen.

Trafikplats ED2 anslutningar Marieholm:
Trafikplats Marieholm är placerad där den kommande Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen och E45 möts. Den började byggas 2014 och består av två nya betongbroar, 330 respektive 110 meter långa, och två betongtråg på 120 respektive 170 meter. Dessa kopplar samman Partihallsförbindelsen, E45 och längre fram även Marieholmstunneln, där trafikplatsen sys ihop med tunnelmynningen.

Entreprenaden har även omfattat en ombyggnation av befintlig E45, som har fått en delvis ny sträckning mellan Slakthusgatan och Gullbergsmotet. Totalt har detta inneburit 700 meter ny fyrfilig stadsmotorväg.

Trafikplats ED3 anslutningar Tingstad:
Trafikplats Tingstad ansluter den nya Marieholmstunneln till E6 norrut och Lundbyleden västerut. Anslutningen mot E6 byggs som tråg medan anslutningen mot Lundbyleden västerut byggs som två nya högbroar, ca: 350 meter långa. Den gamla bron över E6 vid f.d. GP-tryckeriet rivs och ersätts med en ny bro som är anpassad till den nya trafikplatsen. Det byggs också anslutningar till det lokala gatunätet.

ED 4 Tingstad – Bäckebol:
Etappen omfattar additionskörfält på E6, gång- och cykelbana samt bulleråtgärder mellan Tingstadmotet och Bäckebolsmotet.

Våra uppdrag i projekten har varit byggledning.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.