Referensprojekt

E45 Lilla Bommen-Marieholm

Projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm omfattar en nedsänkning av väg E45 på en sträcka av ca 1 km varav 400 meter överdäckas för att förbereda för framtida byggnation av fyra kvarter ovanpå leden.

Ny bro utförs vid Falutorget för att skapa en planfri korsning i en av Göteborgs mest trafikerade korsningar samt så utförs sättningsåtgärder och anpassningar mot nya Marieholmsförbindelsen i Gullbergsmotet.

I väster skapas anslutningar mot nya Hisingsbron.

Projektet är en del av Västsvenska paketet och utförs av Trafikverket med Göteborgs stad som delfinansiär. Entreprenör är PEAB.

Vårt uppdrag är delprojektledare, produktion.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.