Referensprojekt

E45 Lilla Bommen-Marieholm

Projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm omfattar en nedsänkning av väg E45 på en sträcka av ca 1 km varav 400 meter överdäckas för att förbereda för framtida byggnation av fyra kvarter ovanpå leden.

Ny bro utförs vid Falutorget för att skapa en planfri korsning i en av Göteborgs mest trafikerade korsningar samt så utförs sättningsåtgärder och anpassningar mot nya Marieholmsförbindelsen i Gullbergsmotet.

I väster skapas anslutningar mot nya Hisingsbron.

Projektet är en del av Västsvenska paketet och utförs av Trafikverket med Göteborgs stad som delfinansiär. Entreprenör är PEAB.

Vårt uppdrag är delprojektledare, produktion.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.