E45 Lilla Bommen-Marieholm

Projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm omfattar en nedsänkning av väg E45 på en sträcka av ca 1 km varav 400 meter överdäckas för att förbereda för framtida byggnation av fyra kvarter ovanpå leden.

 

Ny bro utförs vid Falutorget för att skapa en planfri korsning i en av Göteborgs mest trafikerade korsningar samt så utförs sättningsåtgärder och anpassningar mot nya Marieholmsförbindelsen i Gullbergsmotet.

 

I väster skapas anslutningar mot nya Hisingsbron.

 

Projektet är en del av Västsvenska paketet och utförs av Trafikverket med Göteborgs stad som delfinansiär. Entreprenör är PEAB.

 

Vårt uppdrag är delprojektledare, produktion.