APM Terminals

APM Terminals har investerat i nya grensletruckar för containerhanteringen i Göteborgs Hamn.

 

De nya truckarna är av s.k. 4H modell som lastar en container högre än nuvarande modell 3H. Därmed behövs en modifiering och anpassning av nuvarande tvätthall och servicehall.

 

Detta omfattar en höjning av taket, ett nytt entresolplan samt nya installationer av el, ventilation och media.

 

Våra uppdrag är projekt- och byggledning samt kontrollansvarig.