Referensprojekt

APM Terminals

APM Terminals har investerat i nya grensletruckar för containerhanteringen i Göteborgs Hamn.

De nya truckarna är av s.k. 4H modell som lastar en container högre än nuvarande modell 3H. Därmed behövs en modifiering och anpassning av nuvarande tvätthall och servicehall. Detta omfattar en höjning av taket, ett nytt entresolplan samt nya installationer av el, ventilation och media.

Våra uppdrag är projekt- och byggledning samt kontrollansvarig.

Karlanders

Vi arbetar med intressanta projekt i varierande storlek. Vi verkar framförallt i Västsverige. Vi är inblandade i allt från förskolor och spårvagnsdepåer till väg- och tunnelbyggen och åkattraktioner på Liseberg. Många projekt är av komplex natur med intressanta utmaningar.

Aktuellt

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.