Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Infra med ny medarbetare och välkomnar Niclas Kirkhoff in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!