Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Infra med ny medarbetare och välkomnar Niclas Kirkhoff in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

20 september 2021

Västfastigheter bygger en ca 150 m lång kulvert som ska anslutas till den nya mottagningsbyggnaden i öster, som är ett projekt som är under uppbyggnad.