Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders fastighet med ny medarbetare och välkomnar Andreas Eriksson in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.