Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders fastighet med ny medarbetare och välkomnar Johanna Magnusson in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!