Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Infra med ny medarbetare och välkomnar Dastan Sharif in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!