Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Fastighet med ny medarbetare och välkomnar Emelie Andréasson in i gänget. 

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!