Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Fastighet med ny medarbetare och välkomnar Johanna Hammarfjord in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!