Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Infra med ny medarbetare och välkomnar Emanuel Billemar in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!