Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Nu förstärker vi vårt team i Karlanders Infra med ny medarbetare och välkomnar Mikael Rydert in i gänget.

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Mikael är uppväxt i Västerås och är idag fyllda 35 år och har en bakgrund inom ekonomi. Efter examen började Mikael arbeta som projektekonom på Trafikverket investering väst. Efter några år på Trafikverket valde Mikael att inrikta sig som Business Controller och kommer senast från HydraSpecma AB. Mikael har en bred erfarenhet inom ekonomi med inriktning på budgetering, prognoser, rapportering och uppföljning.

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.