Projekt- Varbergstunneln

Trafikverket bygger dubbelspårig järnväg genom Varberg, ca 9 km,  varav ca 3 km i tunnel, största delen i berg (2793m) men även en liten del i betong. Samt 3 broar; Getteröbron, en vägbro med 5 spann och sammanlagd längd på 190 meter i norr och två mindre i söder. 

Projekt- Varbergstunneln

Trafikverket bygger dubbelspårig järnväg genom Varberg, ca 9 km,  varav ca 3 km i tunnel, största delen i berg (2793m) men även en liten del i betong. Bergtunneln består av en spårtunnel, en parallell servicetunnel (2724m) och tio tvärtunnlar. Projektet har bitvis en unik bergart i berget som heter Charnockite, den finns bara i Varberg och i Indien.

De bygger även 3 broar; Getteröbron, en vägbro med 5 spann och sammanlagd längd på 190 meter i norr och två mindre i söder. Delar av sträckan består av betongtråg. Projektet hanterar ca 110 000 m3 betong och ca 25 000 ton armering. Nytt stationsområde med bussangöring och parkeringar för både bilar och cyklar. En ny godsbangård ingår också i projektet. Den nya järnvägssträckningen med tråg och betongtunnel, skär rakt igenom den kommunala infrastrukturen, vilket medför stora omläggningar av vatten, avlopp, el och fjärrvärme m.m.

Den tidigare kommunala tippen på Lassabacka sluttäcker vi med stora delar av våra schaktmassor och modellerar dessa till ett nytt vandrings- och kreationsområde.

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.