Projekt - Kvarnberget

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång.

Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera.

Vårt uppdrag i projektet är byggledning.

Projekt - Kvarnberget

Bildspel

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.