Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Gjutningen pågår till den ca 7 000 kvm stora Mottagningsbyggnaden på Östra sjukhuset i Göteborg som ska byggas i 7 plan. Mottagningsbyggnaden har planerad slutbesiktning i oktober 2022. Projektets syfte är att främja det behov av vårdplatser som uppstår vid framtida byggprojekt på Östra sjukhuset. Karlanders har både projektekonom samt byggledare betong på plats i detta intressanta projekt.

Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Karlanders uppdrag i projektet var att tillsätta en projektekonom som skulle fokusera på projektets ekonomi i allt ifrån fakturafrågor, ÄTA-hantering, prognosarbete samt att medverka i möten och samtal tillsammans med entreprenör för att säkerställa en kontinuerlig ekonomisk uppföljning. Karlanders har även uppdrag som byggledare betong vars uppdrag är att säkerställa kvalitén och kontrollera produktionen inom de betongarbeten som utförs. Byggledarens kompetens är av stort värde för projektets framdrift.

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.