Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Gjutningen pågår till den ca 7 000 kvm stora Mottagningsbyggnaden på Östra sjukhuset i Göteborg som ska byggas i 7 plan. Mottagningsbyggnaden har planerad slutbesiktning i oktober 2022. Projektets syfte är att främja det behov av vårdplatser som uppstår vid framtida byggprojekt på Östra sjukhuset. Karlanders har både projektekonom samt byggledare betong på plats i detta intressanta projekt.

Mottagningsbyggnad Östra sjukhuset Göteborg

Karlanders uppdrag i projektet var att tillsätta en projektekonom som skulle fokusera på projektets ekonomi i allt ifrån fakturafrågor, ÄTA-hantering, prognosarbete samt att medverka i möten och samtal tillsammans med entreprenör för att säkerställa en kontinuerlig ekonomisk uppföljning. Karlanders har även uppdrag som byggledare betong vars uppdrag är att säkerställa kvalitén och kontrollera produktionen inom de betongarbeten som utförs. Byggledarens kompetens är av stort värde för projektets framdrift.

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.