Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

Västfastigheter bygger en ca 150 m lång kulvert som ska anslutas till den nya mottagningsbyggnaden i öster, som är ett projekt som är under uppbyggnad.

Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

I väster ansluts kulverten till Centralkliniken där huvudingången till Östra sjukhuset är. Kulverten är förberedd för ett antal fler anslutningar, som ska göras i framtiden. I kulverten finns en transportdel samt en installationsdel. Kulverten är ca 12 m bred med en mellanvägg som delar transport och installationsdelen och är ca 4–6 m hög. Den vilar på stålrörspålar som är nerslagna till fast berg. I projektet har vi gjutit ca 2500 m3 betong. Vi har även rivit en befintlig kulvert (Måsgången)som kom i vägen för den nya, för att sen bygga upp den igen och ansluta den till ny kulvert. Från Karlanders är byggledare Niclas Kirkhoff delaktig.

Konferens i Nice!

21 oktober 2021

Årets konferens hölls i Nice, förutom spännande diskussioner, teambuildingaktiviteter och givande föreläsningar passade vi på att göra några intressanta studiebesök.

Intervju med Malin Larsson

15 oktober 2021

Vilka är vi egentligen som jobbar på Karlanders och vad gör vi på dagarna? Följ Karlanders intervjuserie för att få en inblick i vår vardag och våra olika uppdrag. Nu har turen kommit till Malin Larsson.