Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

Västfastigheter bygger en ca 150 m lång kulvert som ska anslutas till den nya mottagningsbyggnaden i öster, som är ett projekt som är under uppbyggnad.

Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

I väster ansluts kulverten till Centralkliniken där huvudingången till Östra sjukhuset är. Kulverten är förberedd för ett antal fler anslutningar, som ska göras i framtiden. I kulverten finns en transportdel samt en installationsdel. Kulverten är ca 12 m bred med en mellanvägg som delar transport och installationsdelen och är ca 4–6 m hög. Den vilar på stålrörspålar som är nerslagna till fast berg. I projektet har vi gjutit ca 2500 m3 betong. Vi har även rivit en befintlig kulvert (Måsgången)som kom i vägen för den nya, för att sen bygga upp den igen och ansluta den till ny kulvert. Från Karlanders är byggledare Niclas Kirkhoff delaktig.

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.