Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

Västfastigheter bygger en ca 150 m lång kulvert som ska anslutas till den nya mottagningsbyggnaden i öster, som är ett projekt som är under uppbyggnad.

Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

I väster ansluts kulverten till Centralkliniken där huvudingången till Östra sjukhuset är. Kulverten är förberedd för ett antal fler anslutningar, som ska göras i framtiden. I kulverten finns en transportdel samt en installationsdel. Kulverten är ca 12 m bred med en mellanvägg som delar transport och installationsdelen och är ca 4–6 m hög. Den vilar på stålrörspålar som är nerslagna till fast berg. I projektet har vi gjutit ca 2500 m3 betong. Vi har även rivit en befintlig kulvert (Måsgången)som kom i vägen för den nya, för att sen bygga upp den igen och ansluta den till ny kulvert. Från Karlanders är byggledare Niclas Kirkhoff delaktig.