Konferens i Nice!

Årets konferens hölls i Nice, förutom spännande diskussioner, teambuildingaktiviteter och givande föreläsningar passade vi på att göra några intressanta studiebesök.  

Konferens i Nice!

Förra veckan genomförde vi på Karlanders vår årliga konferens. Det är det tillfället på året då alla på bolaget får möjlighet att komma samman, lära känna varandra och gemensamt arbeta fram hur vi vill jobba framåt. Diskutera vad som är viktigt och hur vi ska bli ännu bättre som företag. Extra viktigt kändes denna konferens i år då många har arbetat hemifrån och de tillfällen vi normalt brukar träffas på inte gått att genomföra som vanligt.  

Vi besökte bland flera Saint-Jacques-le-Majeur kyrkan och fick en spännande genomgång av byggnaden och den tidstypiska arkitektur och byggnadsteknik som användes när kyrkan byggdes i mitten av 1600-talet.  

Vi passade även på att få njuta av den goda mat och dryck som finns i södra Frankrike.  

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.