Karlanders är med och bygger förskolor i Lerums kommun.

Karlanders är med och bygger förskolor i Lerums kommun.

Foto: Lerums kommun

Ny kulvert vid Östra Sjukhuset

20 september 2021

Västfastigheter bygger en ca 150 m lång kulvert som ska anslutas till den nya mottagningsbyggnaden i öster, som är ett projekt som är under uppbyggnad.