Intervju med Leif Flysjö

Näst på tur att intervjuas är Leif Flysjö.

Intervju med Leif Flysjö

Namn: Leif Flysjö
Antal år på Karlanders: 5,5
Nuvarande uppdrag: Projektledare på Dalheimers hus ombyggnadsprojekt samt en massa KA projekt

 1. Du är en av få KA (kontrollansvarig) på Karlanders. Vad gör en sådan på dagarna?

  Det har skett lite förändringar för oss KA sedan Boverket för drygt ett år sedan ändrade sitt regelverk för att skapa en ”enklare kontrollplan”. Under tiden som detta implementerades har det varit en omställning med att förstå vad som ska ingå i den kontrollplan som ska skickas in till SBK, vilka som ska signera kontrollplanen mm. Först ska projektörerna vara med och ta fram risker (byggfel som kan inträffa), som jag sammanställer. Sedan ska vi göra samma resa med entreprenören. Därefter har jag ett underlag av risker som jag gör en kontrollplan av. När vi har erhållit bygglov ska jag göra en kontrollplan så att vi får startbesked. Efter det kan det i mindre projekt vara lugnt tills projektet är färdigt. Ett större projekt försöker jag besöka varje kvartal. KA-uppdragen är alltså ingen heltidssysselsättning för mig, det är bara under vissa perioder.

 2. Vad var det som lockade dig till att arbeta med just detta?

  Jag har hållit på med detta länge och tycker att det är kul med omväxling. Uppdraget kan vara en modulskola, en spårvagnsdepå eller en tv-mast, så man får inblick i många väldigt olika verksamheter.

 3. Vilka är de största utmaningarna du ställs inför i din yrkesroll?

  Att få förståelse av andra varför vissa saker ska/måste göras på ett visst sätt. Ibland tvingas man erkänna att ”jag har testat och det blev inte bra.”

 4. Vad är det bästa med Karlanders och vad är höjdpunkten under din tid här?

  Vi är en härlig blandning med seniora och juniora konsulter och det går att prata med alla. Att vi har så många olika projekt som man kan arbeta med tycker jag utvecklar en som person. Man inser att man aldrig är fullärd. Resan till Kebnekajse är en absolut favorit under min tid på Karlanders.

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.