Intervju med Jonas Riedel

Nästa person att intervjuas är Jonas Riedel.

Intervju med Jonas Riedel

Namn: Jonas Riedel
Antal år på Karlanders: 1
Nuvarande uppdrag: Byggledare på mottagningsbyggnaden och BK upprustning (Västfastigheter). Projektledare på ombyggnad entré säkerhetsprojekt (Västfastigheter). Biträdande projektledare och projekteringsledare BMSS-boende (Lokalförvaltningen).

 1. Du är relativt ny på Karlanders. Hur kändes det att börja hos oss och vad tyckte du om mottagandet?

  Det kändes bra och utvecklande att gå över till beställarsidan, från att ha varit entreprenör. Intrycket jag fick av mina kollegor var att de var väldigt kompetenta (vilket senare visade sig vara korrekt). Mina kollegor välkomnade mig även in i uppdragen och det kändes skönt att alltid ha någon att fråga och bolla idéer med då vi sällan bara är en konsult från Karlanders hos våra kunder.

 2. Innan du började på Karlanders hade du endast arbetat på entreprenadsidan. Vad är största skillnaden?

  Det är en mer bevakande roll då det gäller att identifiera risker hos entreprenören och sedan följa upp. Man får även agera rådgivare till både beställare och entreprenör för att komma fram till det gemensamma målet. Mer tid till uppföljning och utredning ges då man inte behöver ha 100% fokus på framdrift, och man får även vara med i ett tidigare skede.    

 3. Vad ser du för fördelar med att gå från entreprenadsidan till beställarsidan?  

  Jag kan använda mig av ”entreprenadtänket” som jag har fått från tidigare erfarenheter från just entreprenadsidan. Detta för att få en bättre slutprodukt för vår kund och uppdragsgivare.

 4. Vad är Karlanders för dig? 

  Ett företag där personer med hög kompetens inom flera olika områden har samlats, där man kan ta och få hjälp av alla medarbetare. Vi kan vara oss själva och gör oss inte till bara för att det ska låta eller se bra ut. Är det något jag är osäker på kan jag alltid bolla med någon av mina kollegor, de är bara ett samtal bort. Trots att allihop inte är bönder så har vi ändå ett bondförnuft.   

Projekt - Kvarnberget

09 februari 2023

Projekt E03 Kvarnberget pågår för fullt. Trafikverket är beställare och det byggs just nu en tågtunnel i betong som är mer än 300 meter lång. Den del som visas på bilden byggs i ett bergschakt som sprängts ut. I söder mot hamnkanalen ligger tunneln som är 200 m lång i lera. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.