Intervju med Johan Hansson

Våren är här och inget passar väl bättre än en intervju med Johan Hansson.

Intervju med Johan Hansson

Namn: Johan Hansson
Antal år på Karlanders: 4,5
Nuvarande uppdrag: Projektledare på Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

 1. Du har nu arbetat i snart fem år på Karlanders. Vad var det som lockade dig till oss?

  Jag ville testa på något helt nytt, det vill säga bli konsult. Det som lockade med Karlanders var att det är ett mindre bolag med ett gott rykte och där jag kunde se mig själv arbeta. Det som har fått mig att stanna här är medarbetarna och möjligheten att få lära sig nya saker och utvecklas tillsammans.

 2. Hur skiljer sig dina nuvarande uppdrag från vad du har arbetat med tidigare?

  Jag arbetade tidigare hos en stor balkongleverantör (entreprenör) som verkar i Västsverige. Där hade jag rollen som CAD-konstruktör och blev senare även projektledare. Mina projekt hos balkongleverantören var väldigt nischade, där man alltid kom in sent i projekten när räcken, inglasningar, tak osv skulle monteras på fasaden. På Karlanders arbetar vi idag oftast på beställarsidan, vi involveras tidigt i projektet och är med under en längre tid. Jag gillar blandningen av allt från små till stora projekt.

 3. Precis som Robert Helgesson (i den förra intervjun) är du engagerad i Karlanders fritidsförening. Varför är det så viktig med en sådan förening för företaget, och kan du avslöja något om de aktiviteter som ni planerar just nu?

  Jag upplever att fritidsföreningen höjer moralen och ökar sammanhållningen medarbetare mellan. Det ger oss en chans att träffas under andra former och att umgås. Just nu håller vi på och planerar Karlandersgolfen för alla golfsugna. Den kommer att spelas 4:e september på Gullbringa.

 4. Slutligen, kan du berätta mer om den så kallade Karlandersandan? Vad betyder den för dig?

  För mig betyder den helt prestigelösa samarbeten mellan medarbetare och med kunder, där man alltid strävar efter det bästa resultatet tillsammans.

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.