Karlanders bolagen går samman!

Ett Karlanders och det gäller även bolagsnamnet framöver när Karlanders bolagen, går samman under Karlander Konsult AB. Det innebär att Karlander Konsult Göteborg AB endast kvarstår som avtalspart.

Karlanders bolagen går samman!

Företags- och fakturainformation hittar ni här!

 

 

Studiebesök västlänken

28 mars 2024

Vinga Group har haft sin första AW. Vi började med studiebesök på två av västlänkens etapper, E03 & E04 Kvarnberget och Haga. Trafikverket är beställare. Vidare till Draken för presentation om hotellbygget och även bolagen sinsemellan, Karlanders & ViaQ. Avslutade med en god mat och dryck i trevligt sällskap.