Nya Regionens Hus

Syftet med projektet var att samla regionens tjänstemän, som tidigare var utspridda över Göteborg, till ett kontorshus.

 

Projektet bestod av nybyggnation av ett höghus på 15 våningar, låghus på 5 våningar samt en ombyggnation av det gamla stationshuset från år 1881.

 

Huset har certifieringen Miljöbyggnad Guld till följd av det låga energivärdet, giftfria material, en sund innemiljö samt solceller på låghusets tak.

 

Vårt uppdrag i projektet har varit som projektekonom på uppdrag av Västfastigheter.