Projektingenjör

Projektingenjören arbetar som stöd till projektledare, specialister och förvaltningsledare. Tillsammans ansvarar Karlanders för att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet. Vi har stort kundfokus vilket bland annat innebär att vara lyhörd för kundens önskemål. Vi arbetar för en säker arbetsplats. Projektingenjören stöttar teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi inklusive inköp och ekonomistyrning samt planering och tillämpning av relevanta verktyg.