Projekteringsledning

Projekteringsledning handlar om ledarskap – att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen – och att värna om ett kreativt och positivt samarbetsklimat. Projekteringsarbetet blir ofta unikt för varje projekt då entreprenadformen och kraven på handlingarnas utseende varierar. Dessutom gäller det att definiera och tolka beställarens behov. Ansvaret är stort och fallgroparna många och det krävs erfarenhet och kunskap för att se dem i ett tidigt skede.