Projektekonom

Vid arbete i projekt finns det ett behov av att lägga stort fokus på projektets ekonomi. Med våra projektekonomer som har lång erfarenhet av bygg och anläggningsbranschen hjälper vi er med detta. Genom att hjälpa projektet med bland annat prognoser, ÄTA-hantering, fakturahantering och ekonomisk uppföljning kan risker samt felaktigheter identifieras och motverkas i ett tidigt stadium.