Kontrollansvarig

Vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska finnas en eller flera oberoende kontrollansvariga som bistår byggherren. Byggherren ansvarar för att se till att kraven i PBL uppfylls och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarigs uppgift är att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Karlanders erbjuder KA-uppdrag i stora som små projekt. Vi sköter kontakten med myndigheter, tar fram kontrollplan, erforderligt underlag och handlingar för start- respektive slutbesked.