Förstudie

I en förstudie tar vi först reda på vad du som fastighetsägare vill åstadkomma. Vad som är viktigt för er och vilka strategiska mål som finns för den specifika fastigheten eller fastighetsbeståndet. Sen går vi in i detaljnivå tar prover och gör tester för bättre planering och färre risker. Vi vill kunna ge dig bra råd och lösningar som skapar hållbarhet både ekonomiskt och tekniskt för er. Oftast finns det flera lösningar på ett bygg- eller fastighetsrelaterat problem.