Byggledning

Byggledarens uppgift är att samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter flyter smidigt. Byggledaren följer upp och bevakar tidplaner, kostnader och ser till att gällande miljö- och kvalitetsmål uppnås. Vi arbetar utifrån kundens behov och kundens ledningssystem, om så krävs.