Besiktning

Vi har besiktningsmän med stor erfarenhet inom byggentreprenad och entreprenadbesiktning. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vilken mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar som kräver såväl tekniska som juridiska kunskaper.