Konsulter för både bygg- och anläggningsprojekt under samma tak.

Karlanders är ett konsultföretag som är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom väg-, berg-, tunnel- och järnvägsbyggnation samt utveckling av byggnader och fastigheter. 

Arbetsmiljö och BAS-P

Besiktning

Byggledning

Etableringssupport

Fastighetsutveckling

Flyttprojektledning

Förstudie

Kontrollansvarig

Kalkyl

Lokalanpassning

Projektadministration

Projektekonom

Projekteringsledning

Projektering ROT

Projektingenjör

Projektledning

Underhållsplanering

Upphandlingsstöd