Västlänken Korsvägen

Västlänken är en ny, dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, som kommer att gå under och genom centrala Göteborg. Järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer utgörs av tunnel.

 

Syftet är att knyta ihop järnvägsspåren norr och söder om staden, för att möjliggöra genomgående pendel- och regiontågtrafik. Därmed behöver tågen inte vända vid Göteborgs centralstation, som idag.

 

Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark. Korsvägen är en av dessa. Vårt uppdrag i projektet är byggledning.