Spårvagnsdepå Ringön

En ny spårvagnsdepå skall byggas på Ringön i Göteborg med uppdrag av Västfastigheter.

 

Spårvagnsdepå Ringön är tänkt som ett komplement till befintliga depåer och ska försörja fordon med uppställningsplatser, verkstad och övrig service. Depån möjliggör spårbunden trafik på Hisingen även om Göta Älvbron är avstängd.

 

Projektet är uppdelat i två etapper och har en total yta på 80 000 m2, vilket motsvarar 14 fullstora fotbollsplaner. Projekteringen startade 2018 och anläggningen kommer att vara färdigställd 2022-12-31.

 

Våra uppdrag är bygg-och projekteringsledning i båda etapperna. I uppdraget ingår även en kontrollansvarig och en delprojektledare.