Gunnestorps förskola

Gunnestorpsvägen i Tuve, på västra Hisingen, ingår i projektet BoStad2021; ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och olika byggaktörer. Projektet innebär att 7000 nya bostäder ska vara färdigställda till stadens 400-årsjubileum, utöver den ordinarie bostadsproduktionen.

 

I omvandlingen av Gunnestorpsvägen, där 380 av dessa bostäder ska byggas, ingår uppförandet av en ny förskola. Den omfattar åtta avdelningar i två plan med tillagningskök och utemiljöer. Förskolan ersätter den som revs i området 2018.

 

Vårt uppdrag i projektet är projektledning för Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.