Göteborgs Centralstation

Plattformstaken på Göteborgs Centralstation byggdes för ungefär 100 år sedan och var i behov av renovering. Dessutom behövdes en tillgänglighetsanpassning av plattformar.

 

Renoveringen utfördes sommaren 2019, med byggstart i mitten av juli och avslut i september, på uppdrag av Trafikverket.

 

På plattformen mellan spår 9 och 10 utfördes ett byte av betongfundament och limträpelare, vilket ökar pelarens livslängd. Dessutom byggdes en ny takkonstruktion. Av säkerhetsskäl har man även justerat plattformens lutning in mot mitten.

 

Taktila stråk har utförts längs med hela plattformen, som löper på ungefär 240 meter. I projektet ingick även en begränsad renovering av plattformen mellan spår 11 och 12.

 

Våra uppdrag har varit projekt- och byggledning, antikvarie samt kontrollansvarig.