Seniorboende

Ale kommun förhyr nytt seniorboende. Karlanders personal har varit delaktig som projektledare i framtagande i verksamhetsfunktionerna för den aktuella byggnaden samt medverkat i hyresavtalsskrivandet med fastighetsägaren.

 

Volymen av projektet är ca 6 000 m2