Inom Vallgraven, Göteborg

Ramsbury Property utreder nybyggnad/ombyggnad på tre befintliga fastigheter inom vallgraven i Göteborg. Karlanders projektleder hela processen från utredning till färdigt projekt.

 

Projektvolym ca 8 000 m2